Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szerződési Feltételek (“ÁSZF”) tartalmazzák a Mother Nature projekt magyarországi koordinátora, a Pandora Mélyökológiai Szellemi Műhely Egyesület (továbbiakban: szolgáltató) által üzemeltetett honlap (anyautja.hu) használatára vonatkozó feltételeket.
Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A felhasználók adományozása csak az ÁSZF elfogadásával válik érvényessé.

Weboldal üzemeltetője

Neve: Pandora Mélyökológiai Szellemi Műhely Egyesület
Cím: Budapest, 1165 Sasvár utca 99/c
Adószám: 18290385-1-42
Bírósági nyilvántartási szám: 13Pk060036/2012/06

Az egyesület adatai

Telefon: +36 30 943 55 37
E-mail: foldanyak@gmail.com, pandoraegyesulet@gmail.com
Cím: Pandora Egyesület Budapest, 1165 Sasvár utca 99/c
Adószám: 18290385-1-42
Bírósági nyilvántartási szám: 13Pk060036/2012/06
Elnök: Berecz Ágnes

A szolgáltató célja

A Pandora Egyesület célja, hogy a mélyökológia szemléletének elméleti és módszertani eszközeivel olyan világlátást közvetítsen, tudást adjon át és életmódbeli alternatívákat kínáljon, amelyek a természettel való harmonikus együttélést és az aktív, tudatos társadalmi és közösségi szerepvállalást teszik lehetővé egy fenntartható jövő érdekében.
A MOTHER NATURE anyák és anyákat támogató szakemberek nemzetközi közössége. Elkötelezetten dolgozunk azon, hogy egy világméretű, női közösségre épülő hálózatot alakítsunk ki, amely felhívja a figyelmet az anyaság személyiségformáló erejére és az anyák, mint véleményformálók szerepére az ökológiai fenntarthatóságban.
Az anyautja.hu weboldalon lehetőség van ezt a célt támogatni. A Pandora Egyesület és az általa koordinált Mother Nature nemzetközi projekt által létrehozott szolgáltatások, módszertani anyagok, előadások, műhelyek, módszertani eszközök a szervezet alaptevékenységéhez kapcsolódnak. A befolyó összegeket az egyesület alaptevékenységből befolyó bevételként kezeli, és az alaptevékenységére fordítja, a befolyt összegek és a költségvetés kezeléséről évente beszámol az egyesületi közgyűlésnek.

Az ÁSZF elfogadása, a szerződés létrejötte, hatálya

A szolgáltató ÁSZF szerinti szolgáltatások igénybevételéhez a jelen ÁSZF elfogadása szükséges.
Az ÁSZF elfogadása a szolgáltatás nyújtására működtetett honlapon a vevő regisztrációja/jelentkezése során történik, az űrlapon található, az ÁSZF elfogadására szolgáló négyzet bejelölésével.
A sikeres regisztráció/jelentkezés egyik előfeltétele az ÁSZF feltételeinek ezen módon elfogadása, amellyel a szolgáltató és a vevő között az ÁSZF szerinti szolgáltatási szerződés (a továbbiakban Szolgáltatási szerződés) jön létre.
Abban az esetben, ha a vevő az ÁSZF feltételeit a fenti módon nem fogadja el, nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére, regisztrációra/jelentkezésre sincs lehetősége.
Az ÁSZF elfogadását és a sikeres regisztrációt/jelentkezést követően, a Szolgáltatási szerződés fennállása alatt az elfogadás visszavonására nincs lehetőség.
A vevő a Megrendelem/Jelentkezem gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások

Módszertani oktatási segédeszköz (kártyacsomagok)
Írott ismeretterjesztő kiadvány (könyvek)
Élő és online műhelyfoglalkozások
Ezek kombinációi

A rendelés menete

A megrendelő űrlap kitöltésével történik a rendelés. A vevőtől kért adatok: teljes név, e-mail cím, lakcím, szükség esetén szállítási név, cím, telefonszám. Az összes adat megadására szükség van a megrendelés teljesítéséhez. A megrendelőlap helyes kitöltéséért, az adatok pontos megadásáért a vevő felel.
A megrendelés leadásának feltétele az általános vásárlási feltételek és adatkezelési tájékoztató ismerete és elfogadása.
A megrendelés gombra kattintva a vevő elküldi a megrendelését. Ezzel létrejön a vevő és a szolgáltató közötti elektronikus úton megkötött szerződés.
A vevő a megrendelésről az általa megadott email címen visszaigazolást kap, illetve a vásárlás számlája is e-mailben érkezik meg a részére.

Szállítási határidő

A termék a Foxpost csomagküldő szolgáltató igénybevételével átlagosan 3 nap alatt érkezik meg a megrendelőhöz, de ez függ a megrendelő csomagküldő automatából történő átvételétől is. Külföldi címre és egyéb rendkívüli rendelés esetén a szállítási idő hosszabb lehet. Csomagjainkra kiszállítási időgaranciát nem vállalunk.

A vevő jogai és kötelezettségei

A vevő, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett szolgáltatáson jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatás igénybevételére.
A vevő jogosult a megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására.
A vevő, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett szolgáltatásokon való tényleges részvételre nem kötelezhető. Amennyiben azonban a szolgáltatáson nem vesz részt, és annak megkezdése előtti 72 óráig előzetesen nem mondja azt le, nem kérheti a szolgáltatás újbóli megtartását, és/vagy a részvételi díj visszafizetését.
A vevő köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a szolgáltatás megkezdéséig jelenteni.
A vevő a szolgáltatásokon köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a foglalkozás megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja.

A szolgáltatás helye és ideje

A szolgáltatásokat a szolgáltató a www.anyautja.hu weboldalon és ahhoz tartozó Facebook oldalon (https://www.facebook.com/mothernaturemagyarorszag) megjelölt helyszínen rendezi meg, a helyszínben történő változásokról szolgáltató köteles a vevőket értesíteni. A módszertani segédeszközök kiszállítása a Csomagküldő szolgáltatón (Foxpost) keresztül történik. A kifizetett megrendelések 5 munkanapon belül csomagolásra és feladása kerülnek. A Csomagpont szolgáltató által elkövetett hibák és mulasztások okán bekövetkezett kiszállítási csúszásért és a termék esetleges megrongálódásáért a szolgáltató nem felel.
A kiszállítás díja a Foxpost csomagküldő szolgálat mindenkori díjszabásához igazodik, azt minden esetben a szolgáltató a webshopban tünteti fel. Külföldi címre egyedi megegyezés szerint szállítunk. A megrendelt módszertani segédeszközök kiszállításának, épségének, célba juttatásának felelőssége a Csomagpont szolgáltatót terheli. Amennyiben a kiszállítás a vevő hibájából nem valósul meg és a csomag visszakerül a szolgáltatóhoz, az ismételt kiszállítást csak a kiszállítási költség újbóli megfizetése esetén tudjuk vállalni. Vagy a vásárló élhet az elállás jogával. A szolgáltató nem vállal felelősséget a vásárló hibájából történő sikertelen átvétel miatti extra költségekért.

A szolgáltatások díjai, fizetési mód

A szolgáltatásokon való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése, valamint a szolgáltatás díjának befizetése.
A szolgáltatás díjait a foglalkozások oldalán leírt módon, bankkártyás fizetéssel vagy előre utalással lehet kiegyenlíteni. Az aktuális részvételi díjak a szolgáltatásokat bemutató oldalainkon kerülnek meghatározásra.
A szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatások időpontjának áthelyezésére, amennyiben a jelentkezők száma nem haladja meg a 4 főt. Ebben az esetben a már befizetett díj visszakérhető vagy másik időpontban használható fel.

Bankkártyás fizetési mód Barionnal

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Elállás joga

A megrendelőt általánosságban indoklás nélküli elállási jog illeti meg a termék átvételétől számított 14 napon belül.
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján e-mailben (foldanyak@gmail.com), illetőleg a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül elküldeni a szolgáltató részére.
A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
Kézhezvétel (termék átvételének) időpontja házhoz szállítás esetében a Csomagpont futártól történő átvétel időpontja. Ez a futártól kapott nyugtával bizonyítható. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.
A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a fogyasztó az elállási jogát. A nem tárgyi adathordozókra vonatkozó, eltérő elállási jogi lehetőséggel nem minden esetben kíván élni a szolgáltató, a vevőknek nyújtott extra garancia keretében. A vásárló minden esetben tájékoztatva van e jogáról e-mail formájában.
Részletek a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak
fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától
számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

§ (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát
a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával;
vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.
(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott
határidő lejárta előtt elküldi.
(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §sal összhangban gyakorolta.

§ (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a
vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

Elállási jog gyakorlásának menete

Amennyiben a megrendelő élni kíván az elállási jogával, ezt írásban jelezheti a foldanyak@gmail.com email címre küldött elektronikus levélben. Az elállási nyilatkozatnak világosnak és egyértelműnek kell lennie, az indoklás okára nem kell kitérni. Az elállás tudomásra jutásától számított 8 napon belül visszatérítjük a vételárat a vevő részére a vevő által megadott bankszámlaszámra történő utalás formájában.

Szerzői jogok

A vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a módszertani segédanyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel és kizárólag saját célra használja fel.
A Mother Nature Anyatermészet Kártyacsomag:
A Mother Nature Anyatermészet Kártyacsomag képi és tartalmi elemei eredeti jellegüknél fogva szerzői jogvédelem alatt állnak. A szerzői jogok közös műként a kártyacsomag alkotóit illetik, akik név szerint: Berecz Ágnes, Jana Lemke, Lara Kastelic, László Eszter, Looby Macnamara, Sara Galeotti és Valentina Cifarelli.
A kártyacsomag tartalmi vagy képi elemeinek többszörözése, bármilyen jellegű másolása, képfelvétel készítése, szkennelése, online tárhelyre való feltöltése, fizikai vagy online terjesztése, átdolgozása, illetve a nyilvánossághoz közvetítése élő vagy online környezetben (beleértve letöltés vagy befotózás utáni megosztása online felületeken), kizárólag a szerzők engedélyével lehetséges. A tartalmi vagy képi elemek engedély nélküli felhasználása egészben vagy azonosítható részekben (ingyenesen is) szerzői jogsértés fogalma alá esik.
A Mother Nature Anyatermészet Kártyacsomag tartalmi és képi elemeinek használata:
A kártyacsomag tartalmi és képi elemeinek használata ismeretterjesztő eladás, oktatás céljára engedély kérése nélkül, a Mother Nature Anyatermészet Kártyacsomag és a szerzők neveinek megjelölésével lehetséges. Nyilvánosság esetén az előadásokon való megjelenítés engedélyköteles.
Ha a kártyacsomagot anyáknak kínált egyéni vagy csoportfoglalkozáshoz használnád, illetve blogbejegyzés, ajánlás, szakmai program, előadás vagy más online vagy offline tartalom/program keretében megemlítenéd, kérünk, tüntesd fel a következő megnevezést: “Mother Nature Anyatermészet Kártyacsomag, Mother Nature projekt, https://anyautja.hu”
Itt majd jön a többi termék: Mother Nature Anyatermészet könyv, Mother Nature Földanyák kártyacsomag, stb.

Szolgáltatások:

A szolgáltatásról hang vagy videó felvétel csak szolgáltató beleegyezésével készíthető. Amennyiben ilyen felvétel készül, arról a felvétel készítője a vevőket előre tájékoztatni köteles, és a felvételt a vevők, valamint a szolgáltató számára díjmentesen rendelkezésre bocsátja.
A vevő beleegyezik, hogy a szolgáltatások összefoglalóit, azok tapasztalatait a vevők teljes nevének megjelölése nélkül, csupán keresztnév megjelöléssel a szolgáltató nyilvánosan bemutassa, azokat marketing tevékenysége során pl. Facebookon, hírlevélben példaként felhasználja, és ezzel kapcsolatban a vevő a szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.
Szolgáltató kijelenti, hogy a weboldalra történő feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adja át. Az önkéntes feliratkozás bármikor megszüntethető az elektronikus levelekben lévő leiratkozási linken.

Panaszkezelés

Panasz benyújtásának lehetőségei:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság,
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.,
Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf: 20., Központi telefonszám: +36 1 459
4800 Faxszám: +36 1 210 4677
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség megyei kirendeltségei
Bírósági kereset benyújtása (Ptk. 2013. V. tv. és Polgári Perrendtartásról szóló 1952. III. tv.)
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.
Kelt, Budapest, 2023. Január 1.

Scroll to Top